• PLAN DI AKSHON
    MFK 2016
  • flag-curacao flag-holanda
Home Reunion Públiko Ni Asjes, ni Pueblo Soberano i ménos e Koalishon aktual por bende...

http://wetten.overheid.nl/BWBR0002154/geldigheidsdatum_12-08-2014

Artikel 25
1. Aan internationale economische en financiële overeenkomsten bindt de Koning de Nederlandse Antillen, onderscheidenlijk Aruba, niet, indien de regering van het land, onder aanwijzing van de gronden, waarop zij van de binding benadeling van het land verwacht, heeft verklaard, dat het land niet dient te worden verbonden.
2. Internationale economische en financiële overeenkomsten zegt de Koning voor wat de Nederlandse Antillen, onderscheidenlijk Aruba betreft, niet op, indien de regering van het land, onder aanwijzing van de gronden, waarop zij van de opzegging benadeling van het land verwacht, heeft verklaard, dat voor het land geen opzegging dient plaats te vinden. Opzegging kan niettemin geschieden, indien het met de bepalingen der overeenkomst niet verenigbaar is, dat het land van de opzegging wordt uitgesloten.

Screen Shot 2014-08-11 at 11.19.36 AM

 

Curaçao

Webmaster

Leave a Reply