• PLAN DI AKSHON
    MFK 2016
  • flag-curacao flag-holanda
Home MFK Antwoorden MFK – Onderzoeksdocument 15 okt 2016 – Formatie 2016

Geachte heer informateur,

Betreft: Formashon 2016

Conform uw verzoek, gelieve onderstaand aan te treffen de antwoorden van de MFK op de onderzoeksvragen die u heeft gesteld. Wij houden ons beschikbaar om desgewenst die antwoorden zowel mondeling als schriftelijk nader toe te lichten. Wat dat aangaat zijn hierbij de heren Sithree van Heydoorn (svan_heydoorn@hotmail.com) en Rudy Sprock (rsprock3@gmail.com) aangewezen als contactpersonen.

I           Coalitievoorkeur

Wat betreft de coalitie voorkeur van MFK neem ik de vrijheid u te verwijzen naar de aangehechte Aide Memoire (Bijlage I) van het onderhoud van Zijne Excellentie de Gouverneur met de heer G.F. Schotte. De opvattingen daarin zijn hierbij herhaald en ingelast. Daarbij zij nadrukkelijk toegevoegd dat de MFK de stem van iedere individuele kiezer respecteert en daarmee de zetels toebedeeld aan de partijen die in de Staten vertegenwoordigd…..read more https://www.scribd.com/document/327814941/Antwoorden-MFK-Onderzoeksdocument-15-Okt-2016-Formatie-2016

Bijlage 1 : https://www.scribd.com/document/327815282/Bijlage-1-Aide-Memoire-Advies-Aan-de-Gouverneur-Final

Bijlage 2: https://www.scribd.com/document/327815338/Bijlage-2-Open-Brief-Don-Martina-Aan-Brief-MinPres-Balkenende-Curacao-12-december-2008

nieuw-kabinet-curaao

Webmaster

Leave a Reply