• PLAN DI AKSHON
    MFK 2016
  • flag-curacao flag-holanda
Home MFK Parlementaire enquête met betrekking tot alle kosten voor de bouw en ingebruikneming...

Verzoek voor een parlementaire enquête met betrekking tot alle kosten voor de bouw en ingebruikneming van een nieuw ziekenhuis, bekend als het HNO, volgens art. 59 Staatsregeling en art. 110 RvO

Namens de fracties Movementu Futuro Korsou (MFK), Kòrsou di Nos Tur (KDNT), Movementu Progresivo (MP) en anderen richt ik mij tot u met het volgende:

Onze fracties hebben kennisgenomen van de ongerustheid onder de bevolking en in de Staten over de gang van zaken bij de bouw en de financiering van het momenteel nog in aanbouw zijnde nieuwe ziekenhuis.

De financiële kosten voor dit project zijn enorm hoog opgelopen, zodanig dat zelfs de minister moeite had met de betaling van door Usona/Sona ingediende facturen.

In vergaderingen over de financiering van de bouw van het ziekenhuis kwamen telkens weer nieuwe cijfers ter tafel met betrekking tot meerkosten vanwege verschillende zogenaamd niet voorziene werkzaamheden.

Brief verzoek voor een parlementaire enquête met betrekking tot alle kosten voor de bouw en ingebruiknemin… by MFK on Scribd

Webmaster

Leave a Reply