• PLAN DI AKSHON
    MFK 2016
  • flag-curacao flag-holanda

Komishon sentral

0 181

Engaño Presupuestario, trata sifra den Parlamento ku nos sa kaba ku ta kambia, Presidente di Parlamento, Trahando SIN PIA SIN KABES! Lei di Presupuesto 2019...
0 382

Na: Presidente di Parlamento sr. W. Millerson Wilhelminaplein Presente Willemstad, 22 di mei 2017 Apresiabel sr. presidente, Petishon komishon sentral konforme art. 33 di Reglamentu di Órden ku e punto...